Официална страница

proekt hramat na rodovata pamet

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

bg map

 

 

 

 

 

logo ee

 

1new

3new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA EDWARD

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнители  - лицензирани оценители на недвижими имоти, притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на Камара на независимите оценители в България, на които да бъде възложено изготвянето на пазарни оценки за определяне справедлива пазарна стойност на недвижими имоти – частна държавна собственост, във връзка с изпълнение на приоритетен инвестиционен проект „Ваканционно – развлекателен комплекс „Света София“, община Елин Пелин, Софийска област...

Вижте пълният текст на ПОКАНАТА

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнител за ремонт на покрив на сграда (клуб-ресторант), находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Вижте пълният текст на ПОКАНАТА

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ВОДА

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с извършването на периодични доставки на питейна вода /минерална, трапезна и изворна/ за нуждите на Областна администрация на Софийска област, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6

Вижте пълния текст на ПОКАНАТА

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА OФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с доставка на 10 /десет/ броя компютърни конфигурации и 1 /един/ брой мултифункционално копирно устройство за нуждите на Областна администрация на Софийска област, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6

Вижте пълния текст на ПОКАНАТА

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Във връзка с покани за представяне на оферта от 17.08.2017 г. и 28.08.2017 г., по които е постъпила само една оферта, Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция, отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнител за ремонт на покрив на сграда (клуб-ресторант), находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Вижте пълния текст на ПОКАНАТА

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Областният управител на Софийска, в качеството си на възложител, на основание чл. 5, ал. 2, т. 8, във връзка с прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки и ръководейки се от принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност, с цел насърчаване на свободната конкуренция отправя настоящата

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

във връзка с определянето на изпълнител за ремонт на покрив на сграда (клуб-ресторант), находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Вижте пълния текст на ПОКАНАТА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ

Провеждане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от  ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на общините Божурище, Ихтиман и Драгоман, Софийска област“

 

Информация за удължаване първоначакния срок за получаване на оферти

Обява за обществена поръчкаpdf button

Информация за публикувана обяваpdf button

Документацияword icon

Приложения към документациятаzip

Технически заданияzip

Доклад от работата на комисията за оценка на офертите/30.06.2016 г.pdf button

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Обществена поръчка – открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи за обект: Църквата „Св. Рождество Богородично“,  с. Миланово, община Своге“
по проект
"Храмът на родовата памет" Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“ - с. Миланово, община Своге, по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

 

Покана за отваряне на ценови оферти

Обявление

Документация за участие в открита процедура

Образци към документацията

Решение

Решение 2

Приложение 2 - КСС

Технически документиzip

Разяснения/25.04.2016

Протокол №1/12.05.2016 г.

Протокол №2/31.05.2016 г.

Протокол №3/02.06.2016 г.

Протокол №4/07.06.2016 г.

Информация за сключен договор

Търсене

Избор на език

Областен управител

Илиан Тодоров

Ilian Todorov 608

________________________

 

Предстоящи събития

 

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?

Да, много - 85.1%
Отчасти - 6.8%
За мен е без значение - 6.1%