Официална страница

proekt hramat na rodovata pamet

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

bg map

 

 

 

 

 

logo ee

 

1new

3new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA EDWARD

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

Постоянно действащата епизоотична комисия набеляза мерки за справяне с нехуманното отношение към животните на пазарите в Софийска област

zoo 111Нарушаването на правилата за  хуманно отношение към животните и набелязването на мерки за справяне с проблема бе темата на заседанието на Постоянно действащата Епизоотична комисия - Софийска област, което се проведе на 8 септември 2017 г.
Заседанието бе водено от г-жа Галя Георгиева – Заместник областен управител на Софийска област и председател на комисията, а участие в него взеха експерти и представители от Областната администрация, ОДБХ– София област, дирекция НЗБ към РЗИ – Софийска област, ОД на МВР-София, ГД ”Гранична полиция”, РДГ-София, РД ПБЗН-София, НЛРС-СЛРБ.
Приветствайки участниците в заседанието, Заместник областният управител поясни, че то се свиква във връзка с доклад на „Анималс Ейнджълс“ от месец юли 2017 г., който установява сериозни проблеми с хуманното отношение към животните на пазарите за животни в България.

Д-р Мариела Найденска от ОДБХ, запозна членовете на комисията с най-често срещаните нарушения на правилата за хуманно отношение, както на самите пазари, така и по време на транспорт на животните, отразени цитирания доклад. Тя информира още, че на територията на Софийска област има само един регистриран пазар за живи животни - в гр. Костинброд, а в останалите общини, вероятно съществуват нерегламентирани тържища.
Участниците в заседанието бяха запознати с изискванията към пазарите, както и с най-често срещаните нарушения. Д-р Найденска припомни още, че на тържищата се допускат само идентифицирани животни, които са преминали ветеринарномедицински преглед и са клинично здрави и придружени със съответните документи.

zoo 222

След дебатиране на проблема, Постоянно действащата Епизоотична комисия прие пет мерки за справяне с нехуманното отношение към животните на територията на Софийска област.
Първата е да бъдат проведени заседания на епизоотичните комисии в общините и техните членове да бъдат запознати с доклада на „Анимал Ейнджълс“. Членовете на общинските комисии трябва да бъдат запознати и с изискванията към регламентираните пазари за живи животни и най-често срещаните нарушения на правилата за хуманно отношение към тях. На трето място ще бъде изготвен график за съвместни проверки на всички пазари за живи животни на територията на общините в Софийска област. Друга мярка е кметовете на общини с нерегламентирани животински тържища да ги приведат в съответствие със законовите изисквания. Ще се изиска още отговорниците на пазарите за живи животни да информират компетентните органи по места за установени нарушения на правилата за хуманно отношение.

Търсене

Избор на език

Областен управител

Илиан Тодоров

Ilian Todorov 608

________________________

 

Предстоящи събития

 

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?

Да, много - 85.1%
Отчасти - 6.8%
За мен е без значение - 6.1%