Официална страница

proekt hramat na rodovata pamet

 

Софийска област

karta2

Туристически пътеводител

Регионален съвет за развитие на Югозападен район

bg map

 

 

 

 

 

logo ee

 

1new

3new

 

logoproekt15072015

 

 

GRAMOTA EDWARD

 

GRAMOTA 222 1

 

 

                               

Община Долна баня отбеляза традиционния си празник

Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова и нейният заместник г-н Николай Николов бяха сред официалните гости на празника на община Долна баня - Св. Възнесение Господне-Спасовден. По традиция честването се проведе в местността, носеща името на светеца, патрон на древния манастир, намиращ се в близост, където се събраха стотици жители и гости на Долна баня.

db1111
Празничната програма започна с Химна на Република България и посрещането на знамената на учебните заведения в града.

db2222

Кметът на община Долна баня г-н Владимир Джамбазов приветства присъстващите като разказа историята на честването на празника и легендите, свързани с покровителя на общината Свети Спас. Той пожела на съгражданите си здраве и успехи, и заедно да работят за превръщането на Долна баня в притегателен център за туристи и инвеститори.

db4444 В поздравителния си адрес за празника Областният управител отправи пожелания за здраве и благополучие към всички жители и гости на общината. " Вярвайте, че само в добро разбирателство, взаимна подкрепа и диалогичност, ще очертаете и постигнете целите, които да утвърдят община Долна баня като място, допринасящо за икономическия и социален напредък, опазвайки природните си и културни богатства с грижа за следващите поколения!", се казва в поздравителния адрес на Областния управител за празника.

db3333 Жителите и гостите на община Долна баня поздрави и заместник-председателят на 43-то Народното събрание на Република България г-н Явор Хайтов, а сред останалите официални лица бяха още г-жа Галя Георгиева - народен представител, г-н Цветан Васев –Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, инж. Ирена Петкова - директор на РИОСВ-София, г-жа Лиляна Драганова - председател на ОбС- Долна баня, общински съветници и представители на Общинска администрация.

db5555
След официалната част празникът продължи с богата музикална програма.

Комисията по регионално развитие разисква критериите за кандидатстване с проекти във водния сектор

Критериите за подбор на проекти за кандидатстване във водния сектор бяха обсъдени на днешното заседание на Комисията по регионално развитие към Областния управител на Софийска област. То бе открито от Заместник областният управител г-н Николай Николов и Главният секретар на Областната администрация г-жа Мая Цанова, които след приветствията си, дадоха думата на г-н Милен Димитров, общински съветник от ОбС-Костинброд.

REGION 1111

В екзпозето си г-н Димитров представи пред членовете на комисията оперативните програми, по които ще се финансират съответните проекти, а именно ОП „Развитие на селските райони” и ОП „Околна среда”. Той очерта и разликите във възможностите, които двата финансови инструмента дават на общините при кандидатстване, както и какви специфики трябва да се имат предвид при изготвянето на проектните предложения.

Г-н Димитров изтъкна, че за да се използва ОПОС като финансов инструмент, задължително условие е да има единна обособена ВиК територия за съответната област иконсолидиран ВиК оператор. На второ място трябва да се направи регионално прединвестиционно проучване (РПИП). То представлява анализ на състоянието на ВиК сектора и планиране на неговото развитие на областно ниво. По този начин се задават мероприята, които трябва да се изпълнят за даден регион. Изготвянето на самия РПИП се възлага от МРРБ. РПИП е задължително условиe, даващо възможност на ВиК оператора да кандидатства с проекти по ОПОС. От днес Софийска област вече отговаря на това условие, след присъединяването на община Ботевград към Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София.

В дискусия членовете на комисията, сред които кметовеи представители на общините Драгоман, Долна баня, Пирдоп и Сливница, обсъдиха въпроса с проектите за водния сектор в малките общини и възможността в новия програмен период да бъдат финансирани вече изготвени такива.

След изнесаната информация и направените коментари, Комисията по регионално развитие прие решение, чрез Областния управител, да бъде уведомено МРРБ, че Софийска област отговаря на изискванията за възлагане изготвянето на РПИП, предвид наличието на единна обособена територия на АВиК. Следващото решение бе членовете на комисията да се запознаят с предложените критерии и след анализ, те да бъдат конкретизирани и утвърдени окончателно.

Заседанието премина към разглеждане на втората точка от дневния ред, включваща информация за съхраняваните препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност в Софийска област. Беше представен доклад за наличните пестициди, съхранявани на различни места в областта и бяха коментирани възможностите за тяхното обезвреждане с цел предотвратяване на екологично замърсяване. Отбелязано бе, че този проблем ще става все по-наболял и в продължение на десетки години е подценяван поради липса на свободен финансов ресурс. Към настоящия момент тези опасни отпадъци единственно се съхраняват и разходите по това съхранение най-вероятно вече достигат разходите, които биха били направени за тяхното обезвреждане. В този ред на мисли членовете на комисията решиха да бъдат проучени и възможностите за кандидатстване пред ПУДООС.

Община Ботевград се присъедини към Асоциацията по ВиК

От днес община Ботевград е част от Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София.

Присъединяването на община Ботевград бе прието с пълно единодушие от Общото събрание на Асоциацията, а именно - всички 19 присъстващи и имащи право на глас негови членове, равняващи се на 96.77%, подкрепиха предложението за промяна на границите на обособената територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София.

VIK 555

Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие още, че до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Ботевград от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, същите ще продължат да се извършват от действащия ВиК оператор – „ВиК – Бебреш“ ЕООД.

Кметът на община Ботевград г-н Иван Гавалюгов бе поздравен най-напред от Областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова, която изтъкна, че заслугата, за да се стигне до днешното решение, е основно негова, имайки предвид трудния консенсус за присъединяване към Асоциацията по ВиК, постигнат на местно ниво и гласуван от Общинския съвет в Ботевград.

Г-н Никола Нитов – управител на „ВиК” ЕООД-София, също благодари и поздрави г-н Гавалюгов за разумното решение. Той изрази надежда занапред общините в Софийска област да бъдат много активни в разработването и реализирането на проекти във водния сектор, финансирани от Европейския съюз.

VIK 666

Поздравления и благодарности г-н Гавалюгов получи и от колегите си, кметове на останалите 21 общини в Софийска област, които аплодираха решението на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. Припомняме, че едно от основните изисквания общините да кандидатстват с проекти във водния сектор по линията на европейската солидарност, е да бъдат обособени в територии, обслужвани от един ВиК-оператор. Отсъствието на община Ботевград като член на Асоциацията по ВиК до момента възпрепятстваше останалите 21 общини от Софийска област за това.

VIK 2222

На днешното заседание г-н Нитов използва случая да запознае кметовете с текущото състояние на „ВиК” ЕООД-София. От началото на годината до месец май, дружеството подобрява финансовите си показатели, в сравнение със същия период на 2015-та. Подобрява се и техническата база, с която работят служителите, след закупуването на нови багери, високопроходими автомобили и други технически средства. Обобщавайки, г-н Нитов изтъкна, че бизнес планът на „ВиК” ЕООД-София за 2015 г. е преизпълнен. По думите на управителя на дружеството, амбициите за 2016 година са към края й то да няма задължения към доставчици, а само текущи плащания, за да може през 2017 г. операторът да отделя между 100 и 150 хиляди лева за подмяна на ВиК съоръжения. По думите на Нитов, това е постижима цел, която ще се осъществи преди всичко в сътрудничество с кметовете на общини в Софийска област.

Кметовете на свой ред благодариха на управителя на „ВиК” ЕООД-Сфия за доброто взаимодействие, особено при аварийни ситуации. Те за пореден път поставиха въпроса с асфалтирането на улици след отстраняването на ВиК аварии.

В края на Заседанието финансовият експерт г-жа Людмила Елкова представи на кметовете промените в Закона за публичните финанси. В презентацията си тя обърна внимание и на причините, водещи до финансови затруднения на местно ниво, както и на възможностите за оптимизация на общинските бюджети.

Продължава разглеждането на заявки от работодатели за финансиране по схема „Обучения и заетост”

Разглеждането на постъпилите заявки от работодатели от Софийска област, които желаят да получат безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на заетост по схема „Обучения и заетост” за безработни лица на възраст над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., продължи и на днешното – второ заседание на експертната работна група към Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

ZAET 4444

В работата се включи и Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова, която най-напред приветства участниците в заседанието.

ZAET 111

Членовете на експертната група разгледаха заявките на 200 работодатели, постъпили  до момента. Те ще бъдат класирани така, че да бъде усвоено максималното финансиране, отпуснато към момента по програмата. Ще бъде изготвен и резервен списък с класирани фирми, по който ще бъдат одобрявани заявки в случай, че финансирането по схемата бъде увеличено.

ZAET 3333

Припомняме, че размерът на средствата по програмата, определен за Софийска област от МТСП на квотен принцип, е 1,177,134 лв. Приоритетните целеви групи по схемата са безработни лица с основно или по-ниско образование; продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца; безработни лица на възраст над 54 години. Най-малко половината от наетите лица (50 %) по тази схема при един работодател трябва да са от някоя от тези приоритетни целеви групи.

Над 6 хиляди доброволци от Софийска област участваха в кампанията „Да изчистим България заедно“

6123-ма доброволци от 21 общини в Софийска област се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“. До 17.00 часа днес те събраха общо 678.11 тона отпадъци, като количеството ще се увеличава, тъй като извозването до депата за смет ще продължи и през следващите два дни.

За поредна година в кампанията се включват Областната администрация на Софийска област, общинските администрации, неправителствени организации, училища, фирми и ведомства от региона, както и много самостоятелни доброволци.

2

Тази година инициативата да направят България по-чисто място и да дадат добър пример, прегърнаха 101 ведомства и фирми от Софийска област, 46 училища, 24 неправителствени организации. Те почистиха общо 135 нерегламентирани сметища на територията на областта. Най-голям бе броят на доброволците в община Ботевград – 990 души. Най-много отпадък пък събраха и депонираха в община Костинброд – 144.82 тона.

1

За извозването на събраните отпадъци от МОСВ бяха предоставени 438 броя бонове за гориво, чиято обща стойност е 8760 лв. Те бяха разпределени между участващите общини на база броя на населението в тях.

По данни на организаторите на „Да изчистим България заедно“ - bTV Media Group, близо 20% от общините в страната са повишили активността си в нея от началото й до 2015 г. Това показва географски информационен анализ, изготвен на база на фактическите данни от картата на инициативата.

Областният управител г-жа Росица Иванова благодари на всички, които подкрепиха кампанията, като се включиха активно в почистването на Софийска област. Тя отправи апел към обществеността в бъдеще зоните, които имат нужда от чистене, да стават все по-малко.

19 ОКТОМВРИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА И ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРИ

Уважаеми госпожи и господа,

специалисти от системата на здравеопазването,

19 октомври – Денят на Св. Иван Рилски Чудотворец, е определен като национален Ден на благотворителността и професионален празник на българския лекар, на който отдаваме заслужена почит към хората с най-хуманната професия - лекарите и техния принос към обществото.

На днешния ден се обръщам към всички вас, специалистите в областта на здравеопазването, които със своите знания и професионални умения, героична понякога всеотдайност, неизчерпаема сила и позитивизъм се грижите ежеминутно за здравето и живота на  хората от общините на Софийска област и на Република България.

Сърдечно ви поздравявам за вашия всеотдаен труд, за хилядите спасени човешки животи, за силата на духа и стремежа ви да извисявате престижа на лекарската професия и лекарите, призвани ежедневно да посвещават дейността си в името на хората. Убедена съм, че със стремежа си към професионализъм и увереност в собствените ви сили, с натрупания професионален опит, вие ще се справите с предизвикателствата на нашето съвремие и високите европейски критерии.

Пожелавам ви здраве и благополучие, сили и вяра, че здравната система ще преодолее кризата, както и много успех в благородната ви мисия!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

РОСИЦА ИВАНОВА

Областен управител на Софийска област

Търсене

Избор на език

Областен управител

Илиан Тодоров

Ilian Todorov 608

________________________

 

Предстоящи събития

 

 

Времето

Анкета

Би ли Ви улеснило въвеждането на повече електронни услуги в общинските и областната администрации?

Да, много - 85.1%
Отчасти - 6.8%
За мен е без значение - 6.1%