Проект „Храмът на родовата памет“

Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично” – с. Миланово, община Своге”

Приключва реставрацията на църквата „Свето Рождество Богородично“

Приключва реставрацията на църквата „Свето Рождество Богородично“, разположена в махала Старо село на село Миланово, община Своге. Реставрацията на църквата бе в рамките на проект „Храмът на родовата памет“ Консервация, реставрация и експониране на църквата „Св. Рождество Богородично“ – с. Миланово, община Своге. Проектът се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни Изкуства“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.“. Бенефициент на проекта е Областна администрация на Софийска област, а партньори – Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ и  POLAR PERMACULTURE SOLUTIONS  – Кралство Норвегия.

Екипът на проекта представи приключващите дейности на официална церемония и пресконференция в Областна администрация на Софийска област. Ръководителят на проекта Цветелина Цветанова с гордост отбеляза факта, че „Храмът на родовата памет“ е бил класиран на първо място сред проектите по програма БГ 08 в цяла България.

Според предание на местните,  църквата „Св. Рождество Богородично” е построена на най-слънчевото място. Църквата  е  типична средновековна едноапсидна църква. Датирана е  от 1492 година. Намира се в  махала Старо село на 2 километра от село Миланово, сред красива и съхранена природа. Градежът е от ломени камъни,  споени с хоросан.  Стенописите са покривали цялата  вътрешност на църквата, но по-късни ремонтни дейности, част от тях са унищожени.

В рамките на изпълнение на проекта е възстановен напълно целия покрив на църквата и покритието от каменни плочи. От зидове по западната фасада са премахнати остатъците от късни мазилки. Върху зидарията е нанесен дълбокопроникващ и водоотблъскващ грунд. Извършени са реставрационни дейности по иконостаса, стенописите и иконите. Разкрити са няколко нови сцени в близост до олтарната част и са реставрирани сцените „Възнесение Господне“, „Влизането в Йерусалим“, „Исус Христос в гроба“,  „Тайната вечеря“ и други.  Изцяло реставриран е т.н. Владишки трон.  При тези дейности се оказа, че църквата е с оригиналните си стенописи и никога не е изписвана повторно.

При всички отвори по фасадата на църквата са поставени нови декоративни метални решетки с алуминиева предпазна мрежа. Дворът на църквата е ограден с нов каменен зид и са оформени два портала с дървени порти.  До църквата върху каменен фундамент е изградено ново дървено клепало и чешма. До входа откъм селото е изграден нов посетителски център. Долният етаж е от зидан камък, а горния с  дървена конструкция.

В рамките на проекта „Храмът на родовата памет“ Консервация, реставрация и експониране на църквата „Св. Рождество Богородично“ – с. Миланово, община Своге са извършени и други дейности, като изкуствоведско проучване на художествените ценности на храма. Изработено е и изследване на оброците и оброчните дейности в Искърското дефиле. 20 представители на местното ромско население са получили обучение и квалификация за озеленители и пътни строители. В края на миналата година в рамките на проекта се проведе и специален тридневен фестивал на традициите и родовата памет.

Реализаторите на проекта обмислят бъдещи ходове за продължаване на проекта и след неговото официално приключване през месец април тази година.

Общата стойност на проекта „Храмът на родовата памет“ е 342 182, 81 евро.

Заключителна пресконференция

Във връзка с приключване на проект „Храмът на родовата памет” Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично” – с. Миланово, община Своге” Областна администрация на Софийска област организира Заключителна пресконференция  на  21 февруари от 13.00 часа  в заседателната зала на администрацията.

Участие в пресконференцията ще вземат г-жа София Торолова, Областен управител на Софийска област, парньорите по проекта в лицето на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ и Polar Permaculture Solutions AS-Кралство Норвегия. Както и  проектантите, архитектите, реставраторите, изпълнителите и надзорниците на обекта, кметовете на община Своге и село Миланово.

Проектът е финансиран  по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”,  който е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014”.

Общата стойност на проекта възлиза на  342 182, 81 евро.

Нови печатни и рекламни материали по проекта

През месец октомври 2016 излеже от печат брошурата „Оброци и оброчни практики в Искърското дефиле“. Включеният в нея материал представя оброците на 11 населени места разположени от двете страни на река Искър. Проучени и заснети са общо 118 оброка и оброчни практики.

Пълният доклад от проучването, както и брошурата могат да бъдат изтеглени от отдел библиотека на сайта. В същата секция са качени още и брошура за църквата „св. Рождество Богородично“ в махала Старо село и Краеведско проучване за с. Миланово.

Печатните версии на рекламните материали са достъпни в офисите на Областна адмионистрация Софийска област и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

« Older posts