ИСТОРИЯ

на

Софийска област

от началото на ХХ век до днес

1901 г.  – създадена е  Софийска област (от досегашното Софийско окръжие без няколко села от Ихтиманска околия), обхващащ околиите: Орханийска, Пирдопска, Самоковска, Софийска градска, Софийска селска, Трънска, Царибродска.

(по силата на  Указ № 236 от 16 май 1901 г. [ДВ, брой 104, 17/05/1901г.] и обнародвания Закон за административното деление територията на държавата (приет от XI ОНС на 4 май 1901 г.)

1934 г. – Софийска област обхваща бившия Софийски, Кюстендилски окръзи и околиите Светиврачка, Горноджумайска и Петричка от бившия Петрички окръг.

(по силата Наредба-закон за отменяване наредбата-закон за въвеждане на изменение в административно-териториалното деление на Царството установено с царски указ № 179 от 19 май 1934 година, обнародвана Указ № 512 от11 декември1935г., ДВ, бр. 512, 11/12/1935 г.)

1941 г. – Към Софийска област са присъединени  Босилеградска, Бабушнишка, Пиротска и Царибродска околии. 

(По силата на Заповед 2618 на министъра на вътрешните работи и народното здраве от
26 юли
1941 г.,  ДВ, бр. 166, 31/07/1941 г.).

1949 г. – създаден е Софийски окръг, обхващащ Софийска, Ботевградска, Пирдопска, Ихтиманска, Новоселска, Годечка, Димитровска, Брезнишка, Радомирска, Кюстендилска, Марекска, Самоковска, Трънска околии.

(по силата на Указ № 794 от 24 септември 1949 г.,  ДВ, бр. 224, 28.09.1949 г.).

1959 г. – Софийски окръг  е с 22 общини и приблизително в днешните граници.

1987 г. – Създава се Софийска област включваща Благоевград, Кюстендил, Перник, София.

(по силата на Указ № 2704, ДВ. бр. 67, 28.08.1987 г.)

1999 г. – Създава се Софийска област с 22 общини (Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч). 

(по силата на Указ № 1 от 05.01.1999 г. на Президента на Република България, ДВ. Бр. 2, 08.01.1999 г.)