История

Софийска област

История от началото на ХХ век до днес

1901 г.  – създадена е  Софийска област (от досегашното Софийско окръжие без няколко села от Ихтиманска околия), обхващащ околиите: Орханийска, Пирдопска, Самоковска, Софийска градска, Софийска селска, Трънска, Царибродска.

(по силата на  Указ № 236 от 16 май 1901 г. [ДВ, брой 104, 17/05/1901г. ] и обнародвания Закон за административното деление територията на държавата(приет от XI ОНС на 4 май 1901 г.)

1934 г. – Софийска област обхваща бившия Софийски, Кюстендилски окръзи и околиите Светиврачка, Горноджумайска и Петричка от бившия Петрички окръг.

(по силата Наредба-закон за отменяване наредбата-закон за въвеждане на изменение в административно-териториалното деление на Царството установено с царски указ № 179 от 19 май 1934 година, обнародвана Указ № 512 от11 декември1935г., ДВ, бр. 512, 11/12/1935 г.)

1941 г. – Към Софийска област са присъединени  Босилеградска, Бабушнишка, Пиротска и Царибродска околии. 

(По силата на Заповед 2618 на министъра на вътрешните работи и народното здраве от 
26 юли1941 г.,  ДВ, бр. 166, 31/07/1941 г.).

1949 г. – създаден е Софийски окръг, обхващащ Софийска, Ботевградска, Пирдопска, Ихтиманска, Новоселска, Годечка, Димитровска, Брезнишка, Радомирска, Кюстендилска, Марекска, Самоковска, Трънска околии.

(по силата на Указ № 794 от 24 септември 1949 г.,  ДВ, бр. 224, 28.09.1949 г.).

1959 г. – Софийски окръг  е с 22 общини и приблизително в днешните граници.

1987 г. – Създава се Софийска област включваща Благоевград, Кюстендил, Перник, София.

(по силата на Указ № 2704, ДВ. бр. 67, 28.08.1987 г.)

1999 г. – Създава се Софийска област с 22 общини (Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч). 

(по силата на Указ № 1 от 05.01.1999 г. на Президента на Република България, ДВ. Бр. 2, 08.01.1999 г.)

 

text text text text text text temap bgxt text text text text text text text text text text text text text text text text