Мая Цанова

Мая Цанова

Главен секретар на Областна администрация на Софийска област

Лични данни:

 • Родена на 10 февруари 1968 г. в град Етрополе

Професионален опит:

 • От 01.12.2014 г. –  Главен секретар на Софийска област
 • 2013 г. – 2014 г. – Административен директор на Международна Фестивална Програма „Приятели на България”
 • 2009 г. – 2013 г. – Главен секретар на Софийска област
 • 2008 г. – 2009 г. – Секретар на община Правец
 • 2007 г. – Административен директор на „Лекс Груп” АД
 • 1998 г. – 2007 г. – Началник отдел „Административно обслужване, Канцелария и Протокол” – община Ботевград
 • 1991 г. – 1997 г. – Преподавател по български език и литература в ОУ „Васил Левски”, Ботевград

Образование и квалификация:

 • Международно Висше Бизнес Училище – Магистър по Бизнес Администрация;
 • Шуменски университет „Константин Преславски“ – Магистър по български език и литература;
 • Следдипломна специализация СА „Д. Ценов“- Свищов – „Държавни, общински финанси“