Структура и функции

 


Обща администрация

Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Директор Дирекция АПОФУС – Елена Вардарова

тел. за връзка: 02 9301 808

 Функции на АПОФУС pdf button


Специализирана Администрация

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Директор Дирекция АКРРДС – Цветелина Бельовска

тел. за връзка: 02 9301 831

 Функции на АКРРДС pdf button