ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА И ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА И ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административната сграда и имоти, управлявани от Областен управител на Софийска област по 6 обособени позиции:

Прочети повече...

Справка за оспорени или върнати решения на общински съвети за месец януари 2015 г.

Справка за оспорени и върнати решения на общински съвети за месец януари 2015 г Справка за върнати за ново обсъждане

Прочети повече...