ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА И ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА И ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административната сграда и имоти, управлявани от Областен управител на Софийска област по 6 обособени позиции:

Прочети повече...