ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ХРАМЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“

Извършване на дейности относно Информиране и Публичност  по проект:  „Храмът на родовата памет“ Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“ – с. Миланово, община Своге“  по обособени позиции:

обособена позиция 1: Информационни прояви,  Отпечатване на публикации и Изработване на материали, информационни табели и билборд;

обособена позиция 2: Изработване на сайт по проекта;

           обособена позиция 3: Организиране и провеждане на Фестивал „Традиции и родова памет“

Публична поканаpdf button

Документацияpdf button

Протокол на комисия за оценяване на офертите от 07,09.2015pdf button

Приложение към Протокол на комисия от 07,09.2015pdf button