Конкурс за незаета длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” Отдел ”Държавна собственост и документален фонд” Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Протокол за резултатите от провеждането на конкурса