Структура АВиК

Правилник на АВиКpdf button

Предварителните регионални-генерални планове за обособена територия на „ВиК“ ЕООД – София област и обособена територия на „ВиК Бебреш“ ЕООД град Ботевград, може да свалите от тук: София  Ботевград

 

ЗА КОНТАКТИ: 

за Главен секретар АВиК –

Е- mail: avik@sofoblast.bg

Телефон:

за Главен инженер АВиК –

Е- mail: avik@sofoblast.bg

Телефон: +359 2 9301 821

Главен експерт Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към МРРБ
инж.Миглена Лавова
Телефон:  +359 2 9405 227
Факс: +359 2 988 15 41
E-mail: MLavova@mrrb.government.bg