ПУБЛИЧНА ПОКАНАЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ПРОЕКТ: „ХРАМЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“

Извършване на специализирани проучвания  по проект:  „Храмът на родовата памет“ Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св. Рождество Богородично“ – с. Миланово, община Своге“  по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Оброци и оброчни дейности в Искърското дефиле“;

Обособена позиция № 2: Изкуствоведческо  проучване за  културно – художествената  и   историческа  стойност  на  художествената  украса на църквата;

Обособена позиция № 3: Краеведстко проучване.

Публична поканаpdf button

Документацияpdf button

Контролни листа за оценка на техническото предложениеpdf button

Протокол на комисията за оценяване на офертите от 21.10.2015г.pdf button