Конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати Протокол за резултатите от провеждането на конкурса    

Прочети повече...