ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

В предмета на обществената поръчка се включва поддръжка, извършване на текущи и аварийни ремонти и доставка на необходимите резервни части

Прочети повече...