Областна администрация на Софийска област – стратегии

                                                                                                                                                      СТРАТЕГИИ   Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни фондове 2014-2020 г. Национална стратегия

Прочети повече...