Продължава разглеждането на заявки от работодатели за финансиране по схема „Обучения и заетост”

Разглеждането на постъпилите заявки от работодатели от Софийска област, които желаят да получат безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на заетост по схема „Обучения и заетост” за безработни лица на възраст над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., продължи и на днешното – второ заседание на експертната работна група към Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

ZAET 4444

В работата се включи и Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова, която най-напред приветства участниците в заседанието.

ZAET 111

Членовете на експертната група разгледаха заявките на 200 работодатели, постъпили  до момента. Те ще бъдат класирани така, че да бъде усвоено максималното финансиране, отпуснато към момента по програмата. Ще бъде изготвен и резервен списък с класирани фирми, по който ще бъдат одобрявани заявки в случай, че финансирането по схемата бъде увеличено.

ZAET 3333

Припомняме, че размерът на средствата по програмата, определен за Софийска област от МТСП на квотен принцип, е 1,177,134 лв. Приоритетните целеви групи по схемата са безработни лица с основно или по-ниско образование; продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца; безработни лица на възраст над 54 години. Най-малко половината от наетите лица (50 %) по тази схема при един работодател трябва да са от някоя от тези приоритетни целеви групи.