ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ

Провеждане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от  ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на общините Божурище, Ихтиман и Драгоман, Софийска област“

 

Информация за удължаване първоначакния срок за получаване на оферти

Обява за обществена поръчка

Информация за публикувана обяваpdf button

Документацияword icon

Приложения към документациятаzip

Технически заданияzip

Доклад от работата на комисията за оценка на офертите/30.06.2016 г.pdf button