Строителните дейности по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност в Софийска област стартираха от Златица

От община Златица официално стартираха строителните дейности по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Софийска област.
Сградата, при която започнаха строително-монтажните работи, е блок 33 на улица „Софийско шосе” в гр. Златица. Техен изпълнител е „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ООД.  
Предвидена е подмяна на цялата съществуваща дограма по фасадите и общите части, полагане на топлоизолация на външните стени и върху покривната конструкция, въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части, подмяна на парапетите и др., в съответствие с предписанията в техническия паспорт за сградата, съставен на база на резултатите от извършеното техническо обследване.
Припомняме, че първият договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Софийска област беше финализиран през месец март 2015 година за блок в община Етрополе.
Към момента най-голям брой сключени договори за целево финансиране по програмата има в община Самоков – 23.