Меморандум за разбирателство подписаха Областният управител и ректорът на НСА „Васил Левски”

Меморандум за разбирателство подписаха Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова и ректорът на НСА „Васил Левски” проф. Пенчо Гешев. На събитието присъстваха още доц. Лозан Митев от катедра „Мениджмънт и история на спорта” при НСА, Главният секретар на Областната администрация г-жа Мая Цанова и експерти от двете ведомства, работили по изготвянето на Меморандума.

MEMO 333

Документът потвърждава съгласието, постигнато между двете институции да работят съвместно и да си сътрудничат в областта на спорта и физическото възпитание сред младежите в съответствие с Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2020 г., Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. и Областната стратегия за младежта на Софийска област.

Г-жа Иванова приветства партньорите от НСА в гербовата зала на Областната администрация, като представи накратко Софийска област, нейните природни, културни и исторически богатства, икономическо развитие и не на последно място – традициите в областта на спорта. Г-жа Иванова изрази задоволството си от факта, че кметовете на много от общините в региона са млади и енергични хора, осъзнаващи важността на спорта и активния начин на живот за благоприятното развитие на населените места и благополучието на техните жители. Тя подчерта още, че сътрудничеството между Областната и общинските администрации в Софийска област и НСА „Васил Левски” не започва с днешното подписване на Меморандума за разбирателство, а има зад гърба си няколко успешно проведени мероприятия- Деня на спорта в Годеч, педагогическата конференция за учители от Софийска област „Олимпийското възпитание и др.

MEMO 444

На свой ред проф. Гешев изказа изключително приятните си впечатления от Софийска област като цяло, както и от сътрудничеството в областта на спорта с администрациите в региона. Той благодари на доц. Лозан Митев, работил активно по изготвянето на документа, подчертавайки неговата амбиция и настойчивост по време на целия процес и изтъквайки, че именно те са един от факторите, довели до реализирането на множество значими инициативи, каквато е и подписването на Меморандума с Областната администрация на Софийска област. Проф. Гешев заяви още, че децата и младежката активност винаги са заемали централно място в дейността на Академията, но документ като Меморандумът за разбирателство ще легитимира в още по-голяма степен сериозните намерения на двете институции за развитие на спорта в Софийска област.  

MEMO 666

Сред областите и конкретните форми на сътрудничество, упоменати в Меморандума, са разработването на различни стратегии и проекти за развитие на физическото възпитание, организирането на спортни мероприятия и разписването на програми и методики за провеждането им, провеждането на консултации, семинари, стажантски практики, организиране на ежегодни спортни състезания за общините от Софийска област, беседи, срещи, дни на отворените врати и други.

MEMO 777

Подписвайки Меморандума, г-жа Иванова и проф. Гешев си пожелаха това да е началото на едно дълго и успешно сътрудничество между оглавяваните от тях институции.

В знак на признателност, Областният управител подари на проф. Гешев Презентация на Софийска област и издание с Уникалните места в региона.