Конкурс за незаета длъжност: Главен инженер (В и К ЕКСПЕРТ) на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “ В и К” ЕООД – София

Обявление за конкурса Заявление за участие Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Регионално развитие и европейски проекти”

Обявление за конкурса Заявление за участие Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд”

Обявление за конкурса Заявление за участие Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатие от

Прочети повече...

Започва изплащане на обезщетения за отчуждени имоти засегнати от обект, „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“

Областният управител на Софийска област на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 39а от ЗДС

Прочети повече...