Конкурс за незаета длъжност: Главен инженер (В и К ЕКСПЕРТ) на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от “ В и К” ЕООД – София

Обявление за конкурса Заявление за участие Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Регионално развитие и европейски проекти”

Обявление за конкурса Заявление за участие Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд”

Обявление за конкурса Заявление за участие Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатие от

Прочети повече...