Започва санирането на първите два блока в община Етрополе по НПЕЕМЖС

Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова и кметът на община Етрополе г-н Димитър Димитров поставиха официалното начало на строително-монтажните работи на два от блоковете в града, кандидатстващи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). След като разрешителните за строеж влязоха в сила, а след проведени процедури за обществени поръчки бяха избрани и фирмите-изпълнители на проектите, строителните площадки на бл. № 16, 17 и 18 в квартал 178 и на ул. „27 ноември“ №28 в Етрополе могат да бъдат обособени и дейностите да започнат.

ETRO 111

В рамките на работното си посещение в Етрополе, Областният управител и кметът на града проведоха среща, в която обсъдиха напредъка по НПЕЕЖМС, някои от най-актуалните проблеми за община Етрополе, проектите, по които работи местното ръководство, както и провеждането на бъдещи срещи, организирани като част от мерките за изпълнение на Споразумението за сътрудничество и партньорство, подписано между Областния управител и „Инсигния Проджект Мениджмънт“ ЕООД в началото на месец август.

ETRO 222

Екипът от експерти на Областната администрация, придружаващ г-жа Иванова, бе посрещнат от колегите си от Общинска администрация-Етрополе, които ги запознаха с документацията и реализираните стъпки по изпълнението на НПЕЕЖМС, след което Областният управител и кметът на Етрополе пристъпиха към официалното подписване на Приложение 2 от Протокола за откриване на строителна площадка.

ETRO 333

Обръщайки се към присъстващите в залата, г-н Димитър Димитров благодари за добре свършената работа до момента като изрази надежда тя да продължи и занапред да бъде преди всичко в полза на жителите на община Етрополе. Той изказа благодарност към Областния управител, че лично присъства на откриването на строителните дейности, и към нейния екип за съдействието и експертния тон и коректност в съвместната дейност на двете администрации.

На свой ред Областният управител благодари за топлото посрещане и изтъкна, че целта на ръководения от нея екип е да изпълни задълженията си по НПЕЕЖМС, едно от които е контролът по изпълнението на програмата във всичките й етапи. Г-жа Иванова подчерта, че експертите на Областната администрация винаги са насреща, за да окажат експертна помощ при нужда и бъдат партньор на всички страни, ангажирани с процеса, до окончателното финализиране на дейностите. На следващо място Областният управител изтъкна, че Етрополе винаги е била сред най-активните общини по отношение на Националната програма, и изрази увереност, че дейностите ще бъдат извършени качествено и в срок.

Полагайки подписите си под необходимите документи, кметът на Етрополе и Областният управител пожелаха на екипите успешна и безпроблемна работа до приключване на строителните дейности.

ETRO 555

По покана на Сдружението на собствениците в блок № 16, 17 и 18 в квартал 178, г-жа Иванова и г-н Димитров, заедно с ресорния заместник-кмет г-н Стефан Борисов, както и екипите на двете администрации, посетиха живущите, които им организираха топло посрещане с домашна баница, за да изразят радостта си от започващото строителство и благодарността си за съдействието на експертите в администрацията. Те споделиха пътя, изминат от Сдружението на собствениците до момента, разказаха интересни спомени от съвместния си живот в блока и изразиха увереност, че подобренията по НПЕЕЖМС ще доведат до положителна промяна за всички живущи.

ETRO 666

В края на работното си посещение Областният управител посети и ул. „27 ноември“ №28, на която се намира и вторият блок, който ще бъде саниран по Програмата.

ETRO 444

С това започва и вторият етап от изпълнението на програмата за енергийна ефективност, който ще продължи между 3 и 5 месеца, през които на сградите ще бъде направена външна топлоизолация, ще бъдат подменени дограмата, вертикалните щрангове, ще се извърши ремонт на стълбищните пространства и покрива.

Областният управител изрази готовност да посети сградите след пълното им финализиране.