Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса

Протокол за резултатите от конкурса