Конкурс за незаета длъжност: ДИРЕКТОР, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса

Протокол за резултатите от конкурса