Конкурс за незаета длъжност: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията“ при Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Обявление за конкурса

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса

Протокол за резултатите от конкурса