Актуализиран регистър на военните паметници в Софийска област прие ресорната областна комисия

PAMETNICI 22Областната комисия Военни паметници проведе първото си за тази година заседание, което беше председателствано от Областния управител г-жа Росица Иванова. В дневния ред беше включено обсъждане и приемане на актуализиран Регистър на военните паметници в областта съобразно указания на Министерството на отбраната.

 

 

Във връзка с подготовката за отбелязването на 100 години от Първата световна война, през 2017 година и предстоящото изготвяне на Национален план и финансови разчети за тържествата на национално ниво, бяха обсъдени и одобрени постъпилите предложения от общините от Софийска област. Областната комисия ще предложи на Националната комисия Военни паметници девет общини от Софийска област да получат финансиране за ремонт на военни паметници, които трябва да бъдат разгледани и одобрени на национално ниво, след което да получат финансиране от държавния бюджет.