Представители на институциите, ангажирани с организацията на предстоящите президентски избори и национален референдум проведоха работна среща

IZBORI 33Представители на институциите, ангажирани с организацията и произвеждането на предстоящите президентски избори и национален референдум проведоха работна среща в заседателната зала на Областната администрация на Софийска област. В нея, освен екипите на Областната и Общинските администрации, ангажирани с организацията на вота, участваха още г-жа Румяна Сидерова и г-жа Иванка Гроздева от ЦИК, г-жа Наталия Николова-Бончева – окръжен прокурор, директорът на ОД на МВР-София старши комисар Георги Григоров, ръководителят на ТЗ ГРАО-София област г-жа Наташа Христова, представители на РД ПБЗН-София, председателят на 26 РИК – г-н Явор Саздов.

Областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова приветства присъстващите и подчерта, че целта на срещата е да бъдат обсъдени всички въпроси, касаещи безпроблемното протичане на изборния процес, да бъде създадена добра координация и комуникация между отговорните институции и да бъдат разяснени проблемите, които срещат екипите, организиращи изборите по места.

Представителите на ЦИК изказаха своите адмирации за навременното организиране на срещата и очертаха основните моменти, на които трябва да се обърне внимание. Сред тях са наличието на два броя избирателни списъци и урни за бюлетини във всяка секция за гласуване, осигуряването на подвижни секционни комисии за трудно подвижните избиратели, обособяването на два броя кабини за гласуване в по-големите секции, както и поставянето на видно място на контакти на дежурните служители на Прокуратурата и МВР, към които гражданите могат да се обръщат, за да подават сигнали за нередности.

Ръководителят на ТЗ ГРАО-София област г-жа Наташа Христова информира, че тече процесът по изготвянето на финалния вариант на избирателните списъци, както и че вече е активен порталът за онлайн справки на интернет страницата на ГД ГРАО, където избирателите могат лесно да проверят секцията си за гласуване, да подават искания за гласуване по настоящ адрес или на друго място, да регистрират различни удостоверения и др. По електронен път справки ще могат да правят и общинските администрации. Г-жа Христова припомни, че справки могат да се извършват и чрез изпращането на sms или с телефонно обаждане на специален номер. Справки по окончателните избирателни списъци ще могат да се правят след 15.00 часа на 28 октомври. Г-жа Христова обърна специално внимание на дописването в избирателните списъци и начинът, по който е регламентирано да става това, както и че от списъците се премахват лицата, неупражнили правото си на глас в два последователни избора. Тя апелира членовете на СИК да въвеждат коректно данните им.

IZBORI 11

От изказването на окръжния прокурор стана ясно, че районните и Окръжна прокуратура-София ще работят с удължено работно време в изборния ден, ще има и дежурни служители по места, чиито контакти ще бъдат изпратени на общините. Тя помоли за съдействие от страна на членовете на СИК при получаването на сигнал за нередности, тъй като сроковете за работа на прокурорите ще са съкратени, и ще се образуват бързи производства.

От ОД на МВР съобщиха, че е създадена организация за сигурността преди и в изборния ден и екипите им по места ще съдействат при нужда.

От РД ПБЗН-София обърнаха внимание на пожарната безопасност на сградите и помещенията, в които ще има секционни избирателни комисии, и в които ще се съхраняват изборните книжа. Те ще бъдат проверени от екипи на пожарната. От там препоръчаха още в изборния ден да не се задръстват изходите и коридорите на сградите с цел безпроблемна евакуация при евентуален инцидент, както и да не се оставят включени отоплителни уреди без надзор.

Председателят на 26 РИК информира представителите на общините за разпределението на членовете на комисията като отговорници за съответните общини, след което обсъди с участниците в срещата някои моменти от назначаването на СИК.

В края на работната среща главният секретар на Областната администрация г-жа Мая Цанова призова работата и занапред да продължава със същата добра комуникация, и консенсусен диалог. Тя информира представителите на общините, че предстои раздаването на изборните книжа, за което е необходима бърза организация от тяхна страна за получаването им, а също така обърна внимание на общинските администрации да направят преглед на състоянието на копирната техника, консумативите и всичко необходимо за нормалното протичане на изборния ден.