Областната комисия по заетост разпредели работните места за общините по Регионалната програма за заетост и обучение на Софийска област

Комисията за разработване на Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област проведе заседание за разпределяне на работните места,

Прочети повече...

График за получаване на избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум

21.09.2016 г., Областна администрация на Софийска област, ет. 4, стая 402 № ОБЩИНА ЧАС БОЖУРИЩЕ 10.00 ч. 2. КОСТИНБРОД 10.10

Прочети повече...

График за получаване на избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум

21.09.2016 г., Областна администрация на Софийска област, ет. 4, стая 402 № ОБЩИНА ЧАС БОЖУРИЩЕ 10.00 ч. 2. КОСТИНБРОД 10.10

Прочети повече...

Областната комисия по заетост проведе заседание във връзка с подготовката на Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област

Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област трябва да бъде изготвена до края на месец септември и представена

Прочети повече...

Работна среща във връзка с подготовката и провеждането на предстоящите избори се проведе в Областната администрация

Ръководството на Областната администрация на Софийска област проведе работна среща с ръководители на Областни териториални структури във връзка с произвеждането

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: ДИРЕКТОР, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, Отдел „Екология, териториално развитие и устройство на територията“ при Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...

Конкурс за незаета длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Обявление за конкурса Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса Протокол за резултатите от конкурса

Прочети повече...