График за получаване на избирателни списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и избирателни списъци за провеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

01.11.2016 г., Областна администрация на Софийска област, ет. 5, стая 517/518 № ОБЩИНА ЧАС БОЖУРИЩЕ 12.00 ч.  2. КОСТИНБРОД 12.10

Прочети повече...

График за получаване на избирателни списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и избирателни списъци за провеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

01.11.2016 г., Областна администрация на Софийска област, ет. 5, стая 517/518 № ОБЩИНА ЧАС БОЖУРИЩЕ 12.00 ч.  2. КОСТИНБРОД 12.10

Прочети повече...

Проектът за Културния календар на Софийска област за 2017 г. беше разгледан на заседание на ресорната областна комисия

Комисията по образование, култура, вероизповедание, спорт, читалищна дейност и медии разгледа на днешното си заседание проектът за Културен календар на

Прочети повече...

Областната транспортна комисия прие маршрутни разписания, задоволяващи нуждите на Средногорието

На извънредно свое заседание Областната транспортна комисия подложи на разглеждане маршрутни разписания на общините от Средногорието. Участниците в заседанието бяха

Прочети повече...

Започват обученията на Секционните избирателни комисии в Софийска област

26 РИК-Софийска област започва обученията на Секционните избирателни комисии (СИК) във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент

Прочети повече...

График за получаване на „Удостоверения за гласуване на друго място” и „Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място”

във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум 12.10.2016 г., Областна администрация

Прочети повече...

График за получаване на „Удостоверения за гласуване на друго място” и „Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място”

във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум 12.10.2016 г., Областна администрация

Прочети повече...