Проектът за Културния календар на Софийска област за 2017 г. беше разгледан на заседание на ресорната областна комисия

CULTURE 11Комисията по образование, култура, вероизповедание, спорт, читалищна дейност и медии разгледа на днешното си заседание проектът за Културен календар на Софийска област за 2017 г., който да бъде предложен на Министерството на културата за включване в Националния културен календар.

Членовете на комисията бяха приветствани от Областния управител г-жа Росица Иванова, която използва случая да ги поздрави в навечерието на един от най-светлите български празници – Деня на народните будители, изтъквайки, че предмет на дейност на тази комисия са именно съвременните будители. Областният управител пожела на членовете на комисията и занапред да бъдат все така активни в дейността си, посветена на културата, просвещението и образованието както за жителите на Софийска област, така и на страната.

От името на членовете на комисията г-н Христо Йорданов – издател на в-к „Софийски вестник“ на свой ред поднесе поздравления към Областния управител за активната й дейност за развитието на културата, образованието и фолклора в региона. Той определи г-жа Росица Иванова като истински радетел за нематериалните богатства на Софийска област и й пожела да продължава да работи и занапред със същия устрем.

Заседанието продължи с обсъждане на различните видове мероприятията, предложени от общините в Софийска област и определяне на събитията с международно участие, с регионално и национално значение, както и годишнини на изявени дейци, които ще бъдат включени в Културния календар за 2017 година.

По точките от Дневния ред комисията разгледа критерии за номиниране на изтъкнати деятели в областта на образованието, културата, вероизповеданията, спорта, читалищната дейност и медиите от Софийска област, отличили се през 2016 г. Беше решено до 10 ноември всеки от членовете на комисията да предложи на Областна администрация изявени дейци, допринесли за развитието на отделните сфери, които да бъдат утвърдени на следващо заседание на комисията и наградени от Областния управител в края на годината.

На следващо място членовете на комисията бяха запознати с плана за изпълнение на дейностите по Меморандума за сътрудничество между Областната администрация на Софийска област и НСА „Васил Левски“. Те бяха информирани за предстоящите Празници на спорта в Драгоман и Сливница, по чиято организация работят екипите на двете институции и на общините.