Конкурс за незаета длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСА  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Прочети повече...

Областната транспортна комисия постигна консенсус за Единната транспортна схема на общините от Средногорието

Проекти на маршрутни разписания за извършване на обществен транспорт на пътници на територията на общините от Средногорието бяха разгледани на

Прочети повече...