Конкурс за незаета длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСА  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Прочети повече...