Покана за представяне на оферта за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие

УТВЪРДИЛ: /п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител

Прочети повече...

12 маршрутни разписания ще обслужват автобусната линия Горна Малина-Елин Пелин

Областната транспортна комисия прие на днешното си заседание промени в маршрутните разписания, обслужващи линиите от община Горна Малина, по линията

Прочети повече...

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БУЛ. „ВИТОША“ 4

УТВЪРДИЛ:/п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска, в качеството си на възложител, на основание

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8 от Закона

Прочети повече...