Покана за представяне на оферта за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие

Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 8 от Закона

Прочети повече...