Покана за представяне на оферта за извършване на обезценка на дълготрайни материални активи

УТВЪРДИЛ: /п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска, в качеството си на възложител, на

Прочети повече...