Областният координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област проведе заседание

Заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област се проведе в Областната администрация. То премина под надслов „Партньорство

Прочети повече...

Регионална здравна инспекция – Софийска област обяви грипна епидемия, считано от 25.01.2018 г. за цялата Софийска област

В Областната администрация на Софийска област беше получено писмо от Регионална здравна инспекция – Софийска област, с информация за значително

Прочети повече...

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА във връзка с проучване за определяне на изпълнител за изготвяне на Техническа експертиза за състоянието на язовир „Огняново“

УТВЪРДИЛ: /п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска, в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, на

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, „Кафене“

На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед № Т-2/23.01.2018 г. на

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта за изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие

УТВЪРДИЛ:    /п/ ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ Областен управител на Софийска област Областният управител на Софийска област в качеството си на възложител

Прочети повече...