Областната комисия по безопасност на движението прие Календарен план за 2018 г и Отчет за дейността за 2017 г.

На заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, ръководено от заместник-областния управител Николай Николов  се прие Отчет

Прочети повече...

Одобрена беше областна здравна карта на Софийска област за 2018 г., която ще бъде представена на министъра на здравеопазването

На заседание, ръководено от заместник- областния управител Галя Георгиева, беше одобрен проектът на здравна карта на Софийска област, представен от

Прочети повече...

Справка за върнати и оспорени решения през 2018 г.

Справка за върнати и оспорени решения на ОбС – януари 2018 г Справка за върнати и оспорени решения на ОбС

Прочети повече...

Заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия запозна кметовете на общините в Софийска област с указание на „Съвета за намаляване на риска от бедствие“ към Министерски съвет

На заседанието на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, под ръководството на заместник-областния управител на

Прочети повече...

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация на Софийска област, утвърдени със Заповед на Областния управител №ОА-31/16.02.2018 г.

Заповед №ОА-31 от 16.02.2018 г Вътрешни правила – ЗОП

Прочети повече...

Общото събрание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София прие отчета на дейността и изпълнението на бюджет 2017 и бюджет – 2018 на Асоциацията

На 16.02.2018 г се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“

Прочети повече...