Одобрена беше областна здравна карта на Софийска област за 2018 г., която ще бъде представена на министъра на здравеопазването

На заседание, ръководено от заместник- областния управител Галя Георгиева, беше одобрен проектът на здравна карта на Софийска област, представен от

Прочети повече...

Справка за върнати и оспорени решения през 2018 г.

Справка за върнати и оспорени решения на ОбС – януари 2018 г Справка за върнати и оспорени решения на ОбС

Прочети повече...