Областната комисия по безопасност на движението прие Календарен план за 2018 г и Отчет за дейността за 2017 г.

На заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, ръководено от заместник-областния управител Николай Николов  се прие Отчет за дейността през 2017 г и Календарен план за безопасност на движението по пътищата в Софийска област за 2018 г.

В отчета за 2017 г бе посочено, че Областната комисия по безопасност на движението е провела две заседания, на които са изнесени доклади, залегнали в Календарен план 2017 г.

По инициатива на Областната администрация, браншова организация „Пътна безопасност“ и г-жа Вера Среброва е изиграна театрална постановка за деца „В страната на знаците“, като целта е била да се формира в ранна детска възраст отговорно поведение на пътя.

 Презентирани са възможностите на електронната платформа „Аз Кмета“, на която всеки гражданин може да подаде сигнал за нередност. Приложението се използва в някои общини в Софийска област.

Като негативна тенденция се отчете, че през 2017 има увеличаване на броя на жертвите на ПТП в Софийска област. 

Разгледани са жалби за тревожното състояние на пътната инфраструктура.

Календарният план за безопасност на движението по пътищата на Софийска област за 2018 г. беше единодушно приет.

На заседанието се прие доклад от извършени проверки за състоянието на пешеходните пътеки на територията на Софийска област във връзка с писмо на АПИ и разпореждане на областния управител.

От доклада стана ясно, че на територията на Софийска област има 586 пешеходни пътеки, като състоянието на пешеходните пътеки в районите на училищата и детските градини е задоволително, но за останалите се налага опресняване на пътната маркировка и привеждането им във вид, отговарящ на изискванията на нормативната уредба.

Община Златица все още не е подала информация за състоянието на пешеходните пътеки.

По време на заседанието беше изнесена информация за броя на ПТП на територията на Софийска област за 2017 г –  1594 ПТП, от които 152 тежки, с 49  убити и 211 ранени.