Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Държавна собственост и документален фонд”, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“