Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, в отдел „Регионално развитие и устройство на територията” – дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта във връзка с проучване за избор на изпълнител за изготвяне на предварителна Количествено – стойностна сметка /КСС/ за определяне на стойността на ремонт и/или довършителни дейности

Прочети повече...