15. 1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство