16. 1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж