5. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)