Конкурс за длъжността : СТАРШИ ЕКСПЕРТ , Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Координация и административен контрол”