Документи антикорупция

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ В БОРБАТА ПРОТИВ ПОДКУПВАНЕТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ В БОРБАТА ПРОТИВ ПОДКУПВАНЕТО В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЙЕРАРХИЧНАТА ПОДЧИНЕНОСТ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

БЛАНКА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Лице за контакт по превенция и противодействие на корупцията

СЕРТИФИКАТ на система за управление съгласно ISO 37001:2016 Системи за борба с подкупването

СЕРТИФИКАТ на система за управление съгласно ISO 37001:2016 Системи за борба с подкупването /английски език/

СЕРТИФИКАТ на система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ на система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015 /английски език/