Обявление във връзка с План на новообразуваните имоти на земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот 18561.450.12, местност Телевизионна кула, село Горна Василица от община Костенец, Софийска област