Преговорите на областния управител на Софийска област Илиан Тодоров за състава на 26-та РИК за Евроизбори 2019 приключиха със споразумение

Областният управител  на Софийска област Илиан Тодоров проведе консултации за състава на 26-та районна избирателна комисия – Софийска област във

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел Координация и административен контрол, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел Държавна собственост и документален фонд, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел Регионално развитие и устройство на територията, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Прочети повече...

Областният управител насрочи консултации за състава на 26 Районна избирателна комисия – Софийска област на 29.03.2019 г. (петък) от 11.00 часа в сградата на Областната администрация

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65 и чл. 66  от 

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ “Кафене”, с полезна площ от 25.00 кв.м, находящ се в гр. София, бул. “Витоша” № 8, ет. 5, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ кабинет № 622 (шестстотин двадесет и две) с площ 14,33 (четиринадесет цяло тридесет и три стотни) кв.м., разположен на VI етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 6, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ кабинет № 621 (шестстотин двадесет и едно) с площ 11,11 (единадесет цяло и единадесет стотни) кв.м., разположен на VI етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 6, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая № 309 (триста и девет) с площ 16,70 (шестнадесет цяло и седемдесет стотни) кв.м., разположен на III етаж на административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4, за срок от 3 /три/ години

Прочети повече...